Tropos coaching

Tropos (po grecku "sposób")

grzegorz@tropos.pl
k. 608 618 617

Coaching dla nauczycieli szkolnych i akademickich

Twórczy rozwój pozytywnej osobowości!

Tropos – szkolenia i coaching dla szkół i przedszkoli

Dynamika zmian we współczesnym świecie niesie ze sobą potrzebę elastyczności do ciągłego doskonalenia się nauczycieli. To stwierdzenie jest już teraz faktem, a nie zaledwie opinią środowiska. Fakt ten potwierdza potwierdza szereg organizacji i ekspertów, a także przedstawiciele instytucji publicznych.

Widać to już, na szczęście, w założeniach współczesnej edukacji opierających się na pojęciu autonomii ucznia. W takim podejściu, nauczyciel nie jest już wszechwiedzącym mistrzem, a uczeń – pokornym czeladnikiem podporządkowującym się woli i poleceniom mistrza.

W miejsce wszechwiedzącego, wszechwładnego nauczyciela mentora i mistrza pojawia się nauczyciel słuchający, empatyczny, zadający pytania, wchodzący w relację z uczniem, ciekawy świata osoby, która przychodzi na jego/jej lekcje. Nauczyciel taki nadal wie dużo, ale swoją pozycję buduje stojąc za uczniem, obok niego, już nie przed nim.

Szkoły, szczególnie te aspirujące do miana skutecznych i proponujące wysoką jakościowo naukę coraz częściej poszukują nauczycieli o kompetencjach coacha, tutora czy wręcz trenera. Z drugiej strony, uczniowie i ich rodzice dużo chętniej współpracują z osobą, która nie wygłasza komunałów, ale znając swoją wartość potrafi słuchać i dać informację zwrotną będącą podstawą do jeszcze lepszej nauki. A więc szkoła ma podać nie tyle nowe co? ile nowe jak?, a początek tej zmiany znajduje się w osobie nauczyciela.

Dlatego Dyrektor zapewniający swojej Radzie Pedagogicznej wartościowe i praktyczne szkolenia stawia swoją Szkołę w rzędzie organizacji uczących się.

Peter Senge, ekspert od zmian systemowych w organizacjach biznesowych i edukacyjnych, tak mówi w wywiadzie dla magazynu Educational Leadership:
" Dyrektorzy, których znam i którzy odnieśli duży sukces postrzegają swoją pracę jako tworzenie środowiska, gdzie nauczyciele mogą stale się uczyć. "

Problemem jest to, że chociaż coraz częściej (na konferencjach, w mediach, na radach pedagogicznych) słyszy się powyższe opinie, to pozostają one jedynie w sferze pobożnych życzeń, postulatów. Nauczyciel nie dostaje żadnej oferty szkoleniowej pozwalającej mu na RZECZYWISTE i PRAKTYCZNE uzyskanie potrzebnych nowych kompetencji. Nikt też nie mówi, jak te postulaty nauczyciele mają wprowadzić w życie.

Co gorsza, firmy oferujące szkolenia dla szkół często działają na polu biznesowym nie mając żadnego pojęcia co, tak naprawdę, jest potrzebne nauczycielom i jakie problemy ich autentycznie dotykają. Dlatego takie organizacje nie są w stanie dać dobrej merytorycznie jakości szkoleń.

Szkolenia oferowane przez Tropos stają się na tym tle wyjątkiem, dlatego, że prowadzone są przez czynnych zawodowo nauczycieli, coachów i trenerów, również o potwierdzonych kompetencjach tutorskich.

Na pomorskim rynku szkoleń edukacyjnych Tropos jest liderem dając uczestnikom wysoką wartość merytoryczną oraz praktyczne umiejętności do wykorzystania w ich pracy zawodowej. O jakości naszych szkoleń świadczą również opinie osób, które z naszych szkoleń grupowych i indywidualnych skorzystały.

2015-01-08

Wystąpienia publiczne i prezentacje dla pracowników oświaty

Zobacz Kalendarz wydarzeń
Newsletter